+421 055 643 56 88
simedke@simedke.sk„Živá červená stužka“

V rámci Svetového dňa boja proti AIDS sa náš Školský internát na Medickej 2 v Košiciach okrem iných akcií zapojil aj do vytvorenia živej stužky.

Akciu sme spropagovali prostredníctvom rozhlasovej relácie pripravenej k Svetovému dňu boja proti AIDS. V závere relácie žiaci boli vyzvaní na zapojenie sa do živej červenej stužky a tiež k účasti na celo-internátnej akcii spojenej s premietnutím filmu Anjeli.

Počasie nám však neprialo. Tak naša predstava o červenej stužke vytvorenej na snehom pokrytom ihrisku s kontrastnou červenou na zábere odfotenom z najvyššieho poschodia ŠI, sa musela nakoniec realizovať len v jedálni. Zišlo sa v nej 125 žiakov a pedagógov. V úvode žiačka Kristína Stanková prečítala motivačný list k akcii. Potom žiaci v červených tričkách alebo pripnutou červenou stužkou vytvorili živú stužku.

Cieľom vytvorenia živej červenej stužky bolo zviditeľnenie Svetového dňa boja proti AIDS a poukázať na skutočnosť, že  táto choroba je neustálym problémom pre svet a má neúprosne vzrastajúcu tendenciu. Týka sa všetkých  a aby sme sa vedeli chrániť - potrebujeme mať informácie a správať sa zodpovedne.

Akcia realizovaná : 28.novembra 2016

Za akcie zodpovedné: Mgr. Urbanová, Mgr. Hockicková

Fotodokumentácia: Mgr. Urbanová, Ing. Karoľová

Živá červená stužka

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.