+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skŽiacka rada

Dnes každý volá po demokracii a náš internát nie je výnimkou. Ubytovaní žiaci majú možnosť ovplyvňovať dianie a podieľať sa na ňom prostredníctvom žiackej rady.

Našu žiacku radu tvorí deväť členov – žiakov, ktorí vo voľbách získali právo zastupovať či reprezentovať návrhy a požiadavky žiakov ubytovaných v internáte. Pre členov žiackej rady je to zaujímavá výzva niečo zmeniť alebo ovplyvniť, aby bol život v internáte pestrý a harmonický.

Aj keď naša žiacka rada je o tom, že samotní mladí ľudia riešia svoje problémy, majú za sebou koordinátorov z radov pedagogických pracovníkov, aby sa pod ich vedením naučili vystupovať, argumentovať, počúvať a prijímať kompromisy.

Pri žiackej rade pôsobí päť komisií: stravovacia, kultúrna, ubytovacia, športová a protidrogová. Úlohou týchto komisií je zlepšovať komunikáciu a informovanosť medzi žiakmi.

Žiacka rada ŠI zasadá podľa potreby. Na svojich zasadnutiach rieši pripomienky od referentov jednotlivých výchovných skupín a hodnotí aktivity komisií v uplynulom mesiaci.

Žiacka rada sa podieľa na realizácii mnohých atraktívnych kultúrnych, spoločenských a športových podujatí. Všetky jej doterajšie aktivity sú zaznamenané v kronike žiackej rady.

 

Štatút žiackej rady

 

Žiacka rada ŠI