+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skKvíz o prírodných krásach a kultúrnych pamiatkach Slovenska

V školskej jedálni ŠI sa dňa 24. februára 2010 konal kvíz na tému prírodné krasy a kultúrne pamiatky Slovenska. Vedomostnú akciu pre žiakov pripravil pán vychovávateľ Ing. Marián Kováč. Spolu 43 súťažiacich zo 17 výchovných skupín chcelo preukázať svoje vedomosti o prírodných krásach a kultúrnych pamiatkach rodnej vlasti. Družstvá pozostávali z dvoch – troch členov. Víťazom kvízu sa stali Stanislav Kachman, Filip Uhelák a Viktor Muchi z výchovnej skupiny č.19. Za 18 bodov, čo bol najvyšší počet, výhercovia dostali od sponzorov   (RABAKA – reklamné panely a šéfredaktor časopisu Cestovateľ) hodnotné ceny, respektíve pozornosti. A keďže nie je dôležité len vyhrať, ale aj zúčastniť sa, tak si každý žiak „odniesol“ okrem nových vedomostí aj sladkú maškrtu.