+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skProjekt ZDRAVÝ INTERNÁT

Náš školský internát bol zapojený do NPŠPZ (Národný program Školy podporujúce zdravie) v roku 2003/2004 a naplno začal so svojimi aktivitami plniť úlohy tohto projektu v školskom roku 2004/2005.

Hlavným cieľom aktivít je:

-        ochrana zdravia a životného prostredia,

-        rozvoj pohybových aktivít,

-        vytváranie pozitívnych medziľudských vzťahov.

V rámci projektu, ktorého koordinátorkou je pani vychovávateľka Ing. Tatiana Zahradníčková, sa v našom školskom internáte organizovali mnohé zaujímavé aktivity, ktoré zaujali žiakov, ale aj zamestnancov. Akcie boli zamerané na zdravú a racionálnu výživu, zdravý životný štýl,  na upevňovanie a zlepšovanie vzťahov v kolektíve. Z nich spomenieme Svetový deň ovocia, Deň vody, Jedlo ako liek, Deň narcisov, …