+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skVEDENIE ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU :


Riaditeľka
  • Ing. Melánia Konečná

Zástupca riaditeľky pre výchovu
  • Mgr. Milan Kocur 

Vedúci vychovávateľ
  • Mgr. Pavel Hudáček

Zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonomický úsek /TEÚ/
  • Ing. Eva Rimovská

Vedúci prevádzky
  • Gabriel Dakos

Vedúca školskej jedálne
  • Iveta Šoltésová

Psychológ

  • PhDr. Angelika Prevozňáková