+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skZákazky podľa § 9 odst. 9:

 

Poradové číslo Predmet zákazky CPV kód Termín zadania zákazky Termín na predloženie ponuky Príloha
1.

Oprava kúpelne a wc v bunke

45212412-7 22.7.2013 29.7.2013
 2.  Vajcia 03142500-3  23.10.2013  28.10.2013 
3. Revízia elektrických zariadení 45312310-3 9.12.2013 12.12.2013
4. Epeda 39143112-4 18.12.2013 23.12.2013
5. Koberce 39531000-3  18.12.2013 23.12.2013