+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skSlávnostné otvorenie školského roka 2010/11 sa uskutočnilo v priestoroch pred ŠI za účasti vedenia, vychovávateľov a žiakov. Na začiatku odznela štátna hymna a po nej riaditeľka ŠI p. Ing. Melánia Konečná vo svojom príhovore privítala najmä žiakov 1.ročníka a popriala všetkým veľa osobných, pracovných aj študijných úspechov. Žiaci konzervatória svojím krátkym programom prispeli k dôstojnému otvoreniu nového školského roka.