+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skÚspech nášho internátu!  Reprezentovali sme Slovensko!


  

OSN - Viedeň - Rakúsko

V dňoch 14. – 15. marca 2016 sa  malá skupina z nášho internátu na Medickej 2 v Košiciach vybrala do Viedne, do jedného zo svetových  centier OSN, aby zažila na vlastnej koži zasadnutie  sekcie Prevencia a zdravie -  pobočka Úradu OSN pre drogy  a kriminalitu (UNODC) v nádhernom prostredí VIC (Vienna international Centre).

Organizácia UNODC si kladie za cieľ zapojiť mladých ľudí z celého sveta do propagácie boja proti drogám, kriminalite a za zdravý životný štýl. Umožní mladým ľuďom diskutovať a učiť sa navzájom. Konferencie sa zúčastnili mladí ľudia z Rakúska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Bulharska, Kolumbie, Chorvátska, El Salvadoru, Španielska, Francúzska, Guatemaly, Indie, Indonézie, Izraelu, Jamaiky, Kazachstanu, Kene, Moldavska, Myanmarska, Nórska, Ruska, Slovenska, Slovinska, Thailandu, Turecka, Ukrajiny, Spojených arabských emirátov.

V tejto súvislosti boli po náročných výberových konaniach nominovaní vládou Slovenskej republiky a  pozvaní riaditeľom sekcie OSN Drogovej prevencie a zdravia pánom Gilbertom Gerrom, ako jediní zo Slovenska práve traja žiaci z nášho internátu: Ema Paľová, Patrick Doboš, Alexandra Geročová.

                        Vo  Viedni, ich privítali a spríjemnili pobyt svojou starostlivosťou aj MUDr. Ľubomír Okruhlica CSc., hlavný odborník pre medicínu drogových závislostí MZSR, JUDr. Albín Otruba z Misie SR pri OSN vo Viedni a tiež  PhDr. Eva Tomková, štátny radca sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR, ktorá skonštatovala, že sa zrealizovala výborná myšlienka pozvať do Viedne  mladých ľudí mladších ako 18 rokov, aby sa mohli vyjadriť k téme boja proti kriminalite a drogám a je preto potrebné, aby to boli mladí ľudia, ktorí sa angažujú v oblasti protidrogovej prevencie a zdravia aj vo svojich školách a školských zariadeniach.  

 

Viedeň 2016

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.