+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skVyhodnotenie Európskeho týždňa boja proti drogám v ŠI
18.-21.11.2013
Školský internát aj v tomto školskom roku vyhlásil týždeň preventívnych aktivít v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám, do ktorých sa zapojili všetky výchovné skupiny.
Týždeň aktivít začal rozhlasovou reláciou, v ktorej členovia rozhlasového krúžku informovali žiakov ŠI o všetkých aktivitách, ktoré sa v Týždni boja proti drogám budú v ŠI realizovať. Ponúkli žiakom aj zaujímavé informácie o tom, ako nepodľahnúť tlaku okolia a ako vedieť povedať NIE.
Vo večerných hodinách sa žiaci zúčastnili diskusného fóra „Týka sa to aj mňa?“, kde si na úvod pozreli krátky film a po ňom diskutovali som psychologičkou o škodlivosti jednotlivých drog na mladý organizmus, o príčinách zneužívania legálnych i nelegálnych drog, o svojich názoroch a skúsenostiach i o možnostiach pomoci rovesníkom, ktorí sa už do problému s drogami dostali.
Druhý deň kampane - 19.11.2013 bola v čitárni ŠI otvorená : „Tématická výstava kníh venovaná Európskemu týždňu boja proti drogám spojená s besedou“ , ktorej cieľom bolo poukázať na problematiku legálnych a nelegálnych drog na základe čítania skutočných príbehov mladých ľudí, doplnenej o poznatky z odbornej literatúry. V čitárni sa počas akcie vystriedalo niekoľko skupín žiakov z rôznych výchovných skupín s doprovodom pani vychovávateliek, ale aj samostatne. Bolo zaujímavé sledovať bezprostrednosť a otvorenosť žiakov počas besedy, kde sa podelili aj s vlastnými skúsenosťami a vzájomnou pomocou v rámci rovesníckych skupín.
Tretí deň kampane 20.11.2013 – vo vestibule ŠI prebiehala akcia „Vymeň cigarety za jablko“. V rámci tejto protifajčiarskej kampane naše aktivistky vyzývali svojich spolubývajúcich v ŠI - fajčiarov, aby sa vzdali svojej vášne i závislosti v jednom. Heslom akcie bolo: Vymeň cigarety za jablko! Cieľom bolo upozorniť fajčiarov na možné dôsledky ich zlozvyku a konzumáciou jablka podporiť u fajčiarov často krát málo odolný imunitný systém. Myšlienka zmeny nezdravého života fajčiarov sa zakladá na konzumácii jablka. Nejde len o symbol zdravia. Podľa niektorých odborníkov, jablko možno využiť v každodennom boji proti závislosti na cigaretách.
Záverečnou aktivitou kampane – dňa 21.11.2013 bola obľúbená muzikoterapia – „Počúvaj svoje telo“ kde sa stretli žiaci z rôznych výchovných skupín v klubovni na 5. poschodí. Pod vedením vychovávateľky si oddýchli pri relaxačnom cvičení, ktoré pomáha uvoľniť sa, odbúrať každodenný stres , ukazuje mladým ľuďom, že čo môžu urobiť pre svoje zdravie, prevenciu stresu a chorôb a ako príjemne a pritom užitočne môžu využiť chvíle voľna.

Európsky týždeň boja proti drogám

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.