+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skVolejbalový turnaj štyroch internátov

ŠI-Považská  v programe „Zdravý životný štýl“ organizovala turnaj štyroch košických internátov vo volejbale.

Uskutočnil sa v telocvični SPŠ-elektrotechnickej za účasti ŠI-Werferova, ŠI-Považská, ŠI- Komenského a ŠI-Medická.  V súťaži zmiešaných družstiev sa náš tím  pod vedením p.Stacha prebojoval do finále, kde zvíťazil nad ŠI  Komenského  2:0.  Snaha a odhodlanie  s istým majstrovstvom  potvrdili cieľavedomosť v činnosti volejbalového krúžku.

Vďaka patrí hráčom:     -Lívia Jakubovová

                                  -Terka Bujňáková

                                  -Johana Krišáková

                                  -Noro Gašparík

                                  -Rado  Kostura

                                  -Martin Trávniček

                                  -Ľubo Výrostek

Športovci a reprezentanti nášho ŠI získali za víťaztvo diplom,vecný dar /píšťalko-svetlo/ a knihu zdravej výživy.Ďakujeme za reprezentáciu.