+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skVoľba predsedu žiackej rady


Cieľ akcie: bolo zvoliť si zástupcu z radou študentov, prostredníctvom ktorého budú mať možnosť mladí ľudia ubytovaní v ŠI demokraticky ovplyvňovať dianie v ŠI a podieľať sa na ňom.

V tomto školskom roku ukončil pobyt v ŠI predseda žiackej rady Peter Fialka. Podľa štatútu žiackej rady bolo potrebné uskutočniť voľby a zvoliť si predsedu žiackej rady. Na funkciu predsedu žiackej rady bolo nominovaných 7 kandidátov. Dňa 20.10.2010 sa konala v jedálni verejná prezentácia kandidátov , aby mohli voliči spoznať ich zámery a volebný program.

Voľby prebehli tajným hlasovaním po akcii v jednotlivých výchovných skupinách. Na volebných lístkoch bolo potrebné zakrúžkovať jedno meno žiačky, ktorá svojim programom najviac  oslovila. Volebná komisia konštatovala, že najviac hlasov získala Pavla Majirská a stala sa predsedom žiackej rady. Z počtu 626 žiakov zapísaných v ŠI sa na voľbách zúčastnilo 556 žiakov. Všetky hlasovacie lístky boli platné. Večer nám spríjemnil pekný kultúrny program.