+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skDOBROVOĽNÍCTVO

Členovia MS SČK a dobrovoľníci v ŠI Medická 2, vyhlásili  v mesiaci december 2016 zbierku vianočných pohľadníc s prianím pre klientov zo Zariadenia pre seniorov na Garbiarskej ul. č. 4 v Košiciach.

Dňa 21.12.2016 skupina ôsmich žiačok potom osobne prišla do  zariadenia pre seniorov, aby im tento predvianočný čas  spríjemnili kultúrnym programom zloženým z vianočných  vinšov a kolied  a oslovili ich vianočnými pozdravmi. Dôchodcovia sa zapojili  do spievania kolied a vzájomne si ukazovali vianočné pozdravy.

Prítomní pracovníci  Zariadenia pre seniorov na Garbiarskej ul. č. 4 v Košiciach túto aktivitu našich žiakov prijali  veľmi pozitívne a žiačky z nej mali dobrý pocit.

Akciu pripravila : p. vychovávateľka A. Šemorádiková

Vianočný punč s dôchodcami

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.