+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skVedomostný kvíz vo Verejnej knižnici J. Bocatia

Žiaci záujmového útvaru literárno-čitateľského  pod vedením p. vych. Hockickovej               dňa 2. decembra 2014 reprezentovali náš Školský internát vo vedomostnom kvíze, ktorý pripravili  Školský internát Komenského v spolupráci s Verejnou knižnicou J. Bocatia. 

Šesť družstiev zastupujúcich školské internáty v Košiciach sa zišlo v spoločenskej miestnosti  nad multifunkčnou halou VK J. Bocatia, aby si zmerali sily vo svojich vedomostiach . Súťažilo sa  v troch kolách. Každé kolo bolo zamerané na jeden  tematicky  okruh, ktorý je charakteristickým pre mesto Košice:

  1. Medzinárodný deň študentstva
  2. Verejná knižnica Jána Bocatia
  3. Medzinárodný maratón mieru

Prestávky medzi jednotlivými kolami nám spríjemňovali žiaci ŠI Komenského na dychových nástrojoch.

V silnej konkurencii sa naše družstvo v zložení: Emília Demeterová, Alexandra Giraltošová, Nikoleta Macková a Bianka Orendášová ,

Umiestnilo  na krásnom  1. mieste

Súťažiacim srdečne blahoželáme a ďakujeme za čas, ktorý venovali príprave.

  

Fotodokumentácia: Zuzka Geleková

Za akciu zodpovedná: Mgr. Hockicková