+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skVedomostný kvíz - 19.1.2011

Kvíz- jeho 3.ročník bol organizovaný pod vedením F. Stacha a bol zameraný na poznanie a získanie nových vedomosti z mnohých oblastí spoločenského, kultúrneho, prírodovedného a vedného prostredia. Obsahom bolo 40 otázok, na ktorých vypracovanie som nestanovil časový limit a tým bol zabezpečený pokoj na čo najlepší výsledok. Pravidlá, postup a následne vyhodnotenie bolo v súťaživej atmosfére bez rušivých momentov a pri vyhodnocovaní sa žiaci dozvedeli správne odpovede a zaiste si rozšírili obzor vedomostí.

Víťazom sa stalo družstvo Libuša Brezinová, Iveta Répassyová /3.VS/

2.miesto :         Dominika Tomanová, Simona Handzušová  /14.VS/

3.miesto :         Marek Szimko , Martin Pčola     /17.VS/

Prvé tri družstvá boli obdarované sladkou študentskou pečaťou a každý z účastníkov získal čokoládu. Žiaci v pozitívnom hodnotení kvízu prehlásili, že sa zúčastnia aj na budúci rok. Negatívom bolo to, že nie všetky skupiny poslali na kvíz svojich zástupcov.