+421 055 643 56 88
simedke@simedke.sk 

SRDCE PRE TEBA

Tejto už tradičnej súťaže sa zúčastnilo 34 žiakov zo všetkých výchovných skupín. Žiaci ručne pripravovali srdiečka z výkresov a obrazy so symbolikou zaľúbených.

Pri práci použili farebné papiere, výkresy, suchý pastel, temperové a vodové farby, modelovaciu hlinu, kvety, rôzne farebné stuhy a ozdobné nite.

Všetci žiaci do toho zapojili svoju vlastnú tvorivú fantáziu v podobe valentínskeho srdiečka.

Prvé miesto získali žiačky Soňa Tarčinská  a Soňa Serbáková z 1. výchovnej skupiny, 2. miesto získala  Kateryna Shekhter  z 1. vých. skupiny a 3. miesto získali Jana Sanetriková a Klaudia Ferjaková z 12. vých. skupiny.

Všetci zúčastnení žiaci dostali sladkú odmenu.

Akciu zorganizovala : p. vychovávateľka  Emília Bodnárová

Valentínske srdce

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.