+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skSrdce pre Teba

Výtvarné stvárnenie symbolu sviatku Valentína sa uskutočnilo 9. februára 2012 za účasti 20 žiačok zo všetkých dievčenských skupín. Žiačky ručne pripravovali srdiečka z výkresov a obrazy so symbolikou zaľúbených. Pri práci použili farebné papiere, výkresy, suchý pastel, temperové a vodové farby, modelovaciu hlinu, kvety, rôzne farebné stuhy a ozdobné nite.

Všetky žiačky do toho zapojili svoju vlastnú tvorivú fantáziu v podobe valentínskeho srdiečka.

Výsledky súťaže :

 1. miesto -  Miriam Kovaľová a Renáta Schlencová z 1.VS

 2. miesto -  Enikő Kerepesiová z 11. VS

 3. miesto -  Lenka Timková z 5. VS

Všetky zúčastnené žiačky dostali sladkú odmenu.