+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skValentínska kvapka krvi

Humanitnú akciu, s názvom Valentínska kvapka krvi, vyhlasuje Slovenský červený kríž. Pani vychovávateľka, Anna Šemorádiková, už tradične motivuje žiakov ŠI v humanitnej oblasti, aby mali pozitívny prístup k ľuďom, ktorí potrebujú pomoc.

Cieľ bol úspešne splnený, darcami sa 9. februára 2010 stali šiesti žiaci školského internátu a dvaja pedagógovia (Ing. Marián Kováč a a Mgr. Katarína Hudecová). Ďalší žiaci, hlavne zo SZŠ, darovali krv jednotlivo alebo za svoju školu.

Žiaci – darcovia boli za svoj čin odmenení formou verejného poďakovania v časopise ŠI a na nástenke vo vestibule. Konkrétne ide o Patrika Bokšanského, Františka Juhásza, Mária Jedináka, Romana Feníka, Adama Menta a Eduarda Javorského.