+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skDňa 28.9.2010 sa v jedálni nášho internátu konala zoznamovacia diskotéka – UVÍTACIA RETRO PÁRTY. Cieľom tejto akcie bolo privítať prvákov, zabaviť sa , pestovať kladný vzťah k pohybovej kultúre a kultúre správania, nadviazať nové priateľstvá. O dobrú hudbu doplnenú svetelnými efektmi sa postaral Kristián Krenar. Žiaci si pod vedením p. Stachap. Lacovej upravili jedáleň na akciu a po jej skončení dali do pôvodného stavu. Najlepšie retro oblečení tanečníci získali sladkú odmenu – 1. miesto získali chlapci Lukáš Kožár z VS p. Kozáka a Richard Helcman z VS p. Kocura  -  2. miesto obsadili dievčatá z VS p. Havajovej a 3. miesto získali dievčatá z VS p. Karolovej. Komisia zostavená z členov žiackej rady hodnotila nápaditosť súťažných kostýmov. Atmosféra bola veľmi dobrá , pedagogický dozor zabezpečovali vychovávatelia. Súťaž vyhodnotil a ceny odovzdal vedúci výchovy Mgr. Hudáček. Akcie sa zúčastnilo 110 žiakov.