+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skÚčasť na V. ročníku MINIMARATÓNU

Aj v tomto školskom roku sme v rámci recipročnej spolupráce prijali pozvanie Žiackej rady a koordinátorky športovej komisie Mgr. D. Balažkovej zo Školského internátu A. Garbana v Košiciach na  5.ročník behu pre zdravie – MINIMARATÓN.

Športovej akcie sa zúčastnili žiaci a žiačky košických školských internátov: ŠI A. Garbana, ŠI  Medická, ŠI Jedlíkova, ŠI SOŠ  Košice Šaca, ŠI-SOŠ Kukučínova a ŠI-SOŠ Ostrovského, aby si zmerali sily vo vytrvalostnom behu. 

Stalo sa dobrou tradíciou, že naši žiaci sa v tejto silnej konkurencii umiestňujú na medailových pozíciách. Aj v tomto roku tomu nebolo inak. V  kategórii dievčat sa Veronika Pindrochová umiestnila na treťom mieste rovnako ako aj Juraj Drobný v kategórii chlapcov.

 Víťazom odovzdala medaily a  pizzu riaditeľka ŠI Ing. Takácsovázástupkyňa Mgr. Petková.

 Fotodokumentácia: Alex Giraltošová

Zodpovedná: Mgr. Hockicková Renáta

Minimaratón

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.