+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skZhodnotenie celointernátnej akcie

Súťaž o putovný pohár majsterky ŠI v stolnom tenise pre šk.r.2012/2013

 Do súťaže sa prihlásilo 8 dievčat z rôznych VS. Samotnej súťaže sa dňa15.5.2012 zúčastnili všetky prihlásené dievčatá. Po rozdelení do 2 skupín žiačky odohrali v 1.stupni vzájomné skupinové zápasy v miestnostiach  č. 410 a 710.

Víťazky skupín postúpili do 2.stupňa , kde vzájomné zápasy v  KO systéme určili nasledovné poradie :         

1.miesto            -  Štefánia Miženková    (12.VS ),

2.miesto           -  Nikola Fedurcová       (13.VS ),

3.miesto           -  Tamara Krestianková (  3.VS ).

Cieľ akcie bol splnený , žiačky predviedli športové a pohybové aktivity v konfrontácii so žiačkami iných výchovných skupín. Víťazná hráčka z 12.VS vychovávateľky Zahradníčkovej získala putovný pohár, hráčky na prvých troch miestach súpravu na bedminton a všetky zúčastnené hráčky potešilo pero a  sladká odmena.

 

V Košiciach, dňa 22.5.2013                                                    Mária  Karoľová

Turnaj v stolnom tenise dievčat

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.