+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skSVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY

V našej  jedálni sme  privítali všetkých prítomných, ktorí si prišli pripomenúť  16. október -  Svetový Deň výživy, ktorý pripravili pre našich študentov p. Ing. T. Zahradníčková spolu s vedúcou jedálne ŠI p .I. Šoltésovou.

Tento svetový deň vyzýva všetkých ľudí k spolupráci, aby sa základné ľudské právo na potraviny zabezpečilo všetkým obyvateľom planéty a zároveň upozorňuje na zásady správnej výživy. Pretože správna výživa ovplyvňuje kvalitu a  dĺžku života a je hlavnou podmienkou prevencie a liečby najvýznamnejších ochorení. Ako pomôcka pri zdravom stravovaní nám môže pomôcť tzv. potravinová pyramída. Tieto a aj iné dôležité informácie boli zhrnuté v informačnom letáčiku ako aj vo večernom vysielaní  internátneho rozhlasu.

Žiaci a aj pracovníci si pochutnali na dobrotách vystavených na stoloch a určite si odniesli priaznivé dojmy, že zdravá výživa môže nielen dobre vyzerať, ale je aj chutná.

Výživa

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.