+421 055 643 56 88
simedke@simedke.sk                                                                           Svetový deň výživy

Celointernátna  akcia  – Svetový Deň výživy sa uskutočnila dňa 16.10.2013 v rámci projektu– Zdravý domov. Cieľom akcie bolo upozorniť na problematiku globálnej potravinovej bezpečnosti a nedostatku či dostupnosti potravín vo svete a tiež motivovať žiakov ku  zdravému  stravovaniu, informovať prítomných o možnostiach ako predchádzať zdravým stravovaním civilizačným chorobám.  Akcia bola obohatená letákmi so  zaujímavými informáciami z oblasti výživy a tiež príspevkom do internátneho rozhlasu. 

 

Svetový deň výživy

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.