+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skSvetový deň vody

 Podujatie sa uskutočnilo dňa 22.03.2012 - vo vestibule ŠI. Mottom tohto podujatia bolo : Voda a potravinová bezpečnosť

Cieľom podujatia bolo uvedomiť si, že bez zachovania čistých zdrojov pitnej vody, nie je možné prežitie ľudstva. Formovanie osobného postoja k rozumnému užívaniu vody aj k ochrane vodných zdrojov.

Žiaci školského internátu mali možnosť spoznať minerálnu a pramenitú vodu, ktorá pochádza zo Slovenska. K dispozícii bolo 30 druhov vôd, ktoré prezentovali žiačky 2. VS. Pri degustácii podrobne informovali aj o zložení každej minerálnej vody.

Podujatie navštívilo 250 žiakov jednotlivých výchovných skupín ŠI. Sprievodnou akciou tohto podujatia bola aj rozhlasová relácia, ktorá bola venovaná tomuto významnému dňu.