+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skSvetový deň vody 2014

na podporu medzinárodnejvodnej spolupráce a prepojenie vody ako využiteľný zdroj energie

/Voda je hnacou silou celej planéty/

 Podujatie sa uskutočnilo dňa 20. 03.2014 vo vestibule ŠI Medická 2, Košice.

 Jeho cieľom bolo uvedomiť si, že bez zachovania čistých zdrojov pitnej vody nie je možné, aby ľudstvo prežilo. Z výchovného hľadiska akcia bola zameraná na formovanie osobného postoja k rozumnému užívaniu vody aj k ochrane vodných zdrojov.

 Žiaci školského internátu mali možnosť spoznať minerálnu a pramenitú vodu, ktorá pochádza zo Slovenska. K dispozícii bolo 33 druhov vôd, ktoré prezentovali žiačky 2. VS. Pri degustácii podrobne informovali aj o zložení každej minerálnej vody.

Podujatie navštívilo 270 žiakov jednotlivých VS ŠI. Sprievodnou akciou tohto podujatia bola aj rozhlasová relácia, ktorá bola venovaná tomuto významnému dňu.

 

Košice, 26. 03. 2014 organizátor akcie : Mgr. Agnesa Tomská

 

Svetový deň vody

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.