+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skSvetový deň vody

Podujatie sa uskutočnilo dňa 22.03.2011 vo vestibule ŠI a jeho mottom  bolo :

Voda je hnacou silou celej planéty

Cieľom tejto akcie bolo uvedomiť si, že bez zachovania čistých zdrojov pitnej vody nie je možné, aby ľudstvo prežilo a ďalej formovanie osobného postoja k rozumnému užívaniu vody aj k ochrane vodných zdrojov.

Žiaci školského internátu mali možnosť spoznať minerálnu a pramenitú vodu, ktorá  pochádza zo Slovenska. K dispozícii bolo 22 druhov vôd, ktoré prezentovali žiačky 2. VS. Pri degustácii podrobne informovali aj o zložení každej   minerálnej vody.

Podujatie navštívilo 175 žiakov jednotlivých VS  ŠI. Sprievodnou akciou tohto podujatia bola aj rozhlasová relácia, ktorá bola venovaná tomuto významnému dňu.

Akciu zorganizovala p. Mgr. Agnesa Tomská