+421 055 643 56 88
simedke@simedke.sk



Svetový deň vody

 

„Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi.“

Leonardo da Vinci

Vo vestibule školského internátu sa 22. marca 2010 konala akcia Svetový deň vody, v mene hlavnej myšlienky: „Voda je hnacou silou celej planéty.“ Celointernátnu akciu pripravila pani vychovávateľka Mgr. Agnesa Tomská s dvanástimi žiačkami. Cieľom organizátorky bolo u žiakov formovať osobný postoj k rozumnému užívaniu vody. Viesť ich k ochrane vodných zdrojov a k uvedomeniu si, že bez zachovania čistých zdrojov pitnej vody nie je možné prežitie ľudstva. Ochutnávka minerálnych vôd sa uskutočnila v čase od 18. 30 do 20. 00 a zapojilo sa 150 žiakov školského internátu.