+421 055 643 56 88
simedke@simedke.sk                                                                               SVETOVÝ DEŇ MLIEKA

Dňa 25.9.2013  sa uskutočnila celointernátna  akcia Svetový deň mlieka  v rámci projektu ŠPZ – Zdravý domov.

Motiváciou k tejto akcii bol záujem žiakov o zdravé stravovanie, informovať žiakov o význame mlieka pre zdravý vývoj mladého organizmu a  o možnostiach ako predchádzať zdravým stravovaním civilizačným chorobám. Akcie sa zúčastnili žiaci z celého internátu.   Akcia bola obohatená  zaujímavými informáciami o užitočnosti mlieka a mliečnych výrobkov pre zdravý vývin organizmu a  mala medzi žiakmi a zamestnancami úspech.

   Cieľ akcie bol splnený, prítomným sa podarilo priblížiť princípy zdravej výživy a motivovať tých, ktorí sa rozhodli zmeniť stravovacie návyky a prispieť k zdravému spôsobu života.

Deň mlieka

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.