+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skSvetový deň mlieka

Celointernátna  akcia Svetový deň mlieka  sa uskutočnila dňa 29.9.2010 v rámci projektu ŠPZ – Zdravý domov.

Cieľom tejto akcie bolo vyvolať  u  žiakov záujem o zdravé stravovanie a zároveň ich informovať  o význame mlieka pre zdravý vývoj mladého organizmu a  o možnostiach ako predchádzať zdravým stravovaním civilizačným chorobám.