+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skSÚŤAŽ PRVEJ POMOCI

Aj v tomto školskom roku sa členovia  Zdravotnického krúžku zodpovedne pripravovali na súťaž v „Družstvách  prvej pomoci mládeže“  organizovanej ÚzS SČK Košice – mesto.  

Náš internát reprezentovali : kapitán - Sofia Hunčárová  a členovia  –  Klaudia Szajkóová, Veronika Pipas, Janka Horoszová, Martin Adamjak a Martin Onisik. Ich skúsenosti a pocity, aktívny a zodpovedný prístup k reprezentácii ŠI a ďalšie postrehy, to všetko sme si so žiakmi povedali  hneď po vyhodnotení , v ktorom žiaci sebakriticky priznali aj svoje  nedostatky a chyby s konštatovaním, že už teraz sú z nich poučení pre budúcnosť. Naše DPPM  z 20 súťažiacich DPPM sa umiestnilo na peknom 5. mieste.

Akciu zorganizovala : p. vychovávatelka Anna Šemorádiková

Súťaž prvej pomoci

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.