+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skSúťaž o opere v Miškolci

O dobrej medzinárodnej spolupráci nášho internátu so zahraničím vypovedá aj účasť žiačok na mestskej súťaži Združenia priateľov opery v Miškolci, organizovanej opernou sekciou Miškolcského národného divadla a Mestským pedagogickým inštitútom v Miškolci, v školskom roku 2009/2010. Dňa 9. marca 2010 sa žiačky z ŠI,  Hajnalka Szilágyi, Kinga Šmírová, Júlia Kelemenová a Barbara Kocsis, v sprievode vychovávateľky Gabiky Kokinčákovej, zúčastnili súťaže o opere v Miskolcskom národnom divadle. Úspešne obsadili tretie miesto. Žiačky dostali aj pozvanie na predstavenie opery Bánk bán, kde si prevzali pamätný list.