+421 055 643 56 88
simedke@simedke.sk 

ťaž o najkrajšiu izbu

 

9.3.  a  10.3. 2016  sa  v našom ŠI už tradične konala súťaž o najkrajšiu izbu. Ubytovací referenti z každej výchovnej skupiny tvorili komisiu, ktorá mala za úlohu vybrať najkrajšie  dievčenské a chlapčenské izby. Kritéria boli určené a tak sa hodnotilo.  Všetky prihlásené izby, z každej VS jedna,  boli skutočne pekné a esteticky upravené. Hodnotilo sa ťažko. Napokon komisia vybrala  dievčenské izby

303B zo 4.VS, 516A z 12. VS, 201A z 1.VS,  226A z 3.VS,  313A z 5. VS  a 503B z 11. VS, ktoré uznala za najkrajšie.

 Najkrajšie chlapčenské izby v tomto roku sú:

732A  z 20.VS, 606B  zo 17. VS, 832 A z 24.VS a 808A z 22VS. Všetkým ďakujeme a gratulujeme.

 

Akciu pripravila :                         Mgr. Havajová  Ľubomíra

 

Súťaž o najkrajšiu izbu

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.