+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skSúťažno-zábavný večer „Čo ja viem“

V rámci recipročnej spolupráce medzi stredoškolskými internátmi v Košiciach sme pripravili súťažno-zábavný večer pod názvom „Čo ja viem“.

A tak sme dňa 3.5.2017 na pôde nášho internátu privítali družstvá  z  ŠI Považská, ŠI A. Garbana – Werferova, ŠI Jedlíkova a ŠI Komenského.  V zábavno - vedomostnom kvíze súťažilo 5 družstiev, ktoré reprezentovali svoj internát a pre veľký záujem z radov našich žiakov sme vytvorili aj bonusové družstvo, ktoré si mohlo zmerať sily s ostatnými žiakmi. Súťaž prebehla v piatich kolách a odpovedalo sa na 50 otázok z týchto oblastí:

  1. kolo – Slovensko a Košice
  2. kolo – Z každého rožka troška
  3. kolo – Sluch (pesničky a seriály)
  4. kolo – Pestré všeličo
  5. kolo – Slovenčina trochu inak

Moderátorkou večera bola Alexandra Geročová z 3.VS. Nad regulárnosťou súťaže dohliadala odborná porota v zložení : Mgr. Milan Kocur, zástupca riaditeľky ŠI Medická 2, Mgr. Pavel Hudáček, vedúci výchovy ŠI Medická 2, PhDr. Judita Štefancová z ŠI Jedlíkova a Katarína Ižáková z ŠI Komenského.

S najvyšším počtom bodov zvíťazilo domáce družstvo ŠI Medická. S rozdielom jedného bodu obsadilo 2. miesto tzv. bonusové družstvo odvážnych, 3. miesto získal ŠI Werferova, 4. miesto obsadil ŠI Komenského, na 5. mieste bol ŠI Jedlíkova a 6. miesto obsadil ŠI Považská. Pre pozitívny ohlas všetkých účastníkov akciu pripravíme aj v budúcom školskom roku.

Akciu zabezpečili Mgr. Renáta Hockicková, Mgr. Ján Hamadej a Žiacka rada ŠI Medická 2 s Mgr. Gabrielou Gačkovou.

Za akciu zodpovedná: Mgr. Hockicková

 

Súťaž ČO JA VIEM

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.