+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skSúťažno-zábavnývečer

 Dňa 11.12.2013 sa v jedálni Školského internátu pod vedením Mgr. L. Kozáka a Mgr. R. Hockickovej uskutočnil súťažno-zábavný večer, ktorého cieľom bolo podporovať a rozvíjať myslenie, zručnosť a súťaživosť žiakov v rámci ŠI v Košiciach.

Naše pozvanie prijali a akcie sa zúčastnili aj žiaci zo Školského internátu Antona Garbana na Werferovej ulici 10 v Košiciach v doprovode p. vychovávateľky Mgr. Márie Čupkovej a žiačky Školského internátu na Považskej 7 v doprovode p. vychovávateľky Mgr. Ivany Belejovej.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách - sudoku a Rubikova kocka na čas v dvoch kolách, ktorý sa pri záverečnom vyhodnotení spriemeroval.

Akcie sa zúčastnilo 65 žiakov a nad regulárnosťou bdela prísna porota. Sústrediť sa naozaj oplatilo, pretože aj najmenšia nepozornosť pri snahe dosiahnuť čo najlepší čas znamenala diskvalifikáciu a vyradila horúcich favoritov.

Pohár úspešného riešiteľa v tomto prípade riešiteľky sudoku získala Katarína Bíla zo ŠI na Považskej.

Pohár úspešného riešiteľa Rubikovej kocky ostal na pôde ŠI Medická 2 v rukách Pavla Drotára z VS 20, ktorý tak o 12 sekúnd porazil doterajšieho favorita Maroša Kotlára z VS 15.

 

Foto-dokumentácia: Denisa Ľochová

Za organizátorov:Mgr. Renáta Hockicková


 

Sudoku

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.