+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skPrednáška o možnostiach štúdia na Technickej univerzite v Košiciach

v akademickom roku 2010/2011

Nakoľko máme na našom Školskom internáte ubytovaných aj žiakov posledných ročníkov stredných škôl, pán vychovávateľ Ing. Marián Kováč zabezpečil pre maturantov prednášku o  možnostiach štúdia na Technickej univerzite v Košiciach.

 

Dňa 10.11.2009 sme v študovni na 6. poschodí  privítali prodekana TU  v Košiciach Doc. Ing. Štefana Nižníka, Csc., ktorý oboznámil účastníkov besedy o  jednotlivých fakultách TU v akademickom  roku 2010/2011.