+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skDo tejto humanitnej akcie, vyhlásenej Červeným krížom, sa 6.11.2012 zapojilo 8 žiakov – prvodarcov. Ďalší žiaci, hlavne z SZŠ darovali svoju krv jednotlivo, alebo za svoju školu.Akcia úspešne splnila svoj cieľ,  motivovať žiakov v humanitnej oblasti, mať pozitívny prístup k ľuďom, ktorí potrebujú pomoc.

Žiaci – darcovia, ktorí boli dňa 12.11.2012 na členskej schôdzi MS SČK za svoj čin odmenení formou  verejného poďakovania pamätným ďakovným listom a pohostením: Andrea Horváthová /ŠE/, Adriana Krucovčinová /ŠE/, Dušan Kolcun /IM/, Silvia Litvinová /ŠE/, Martina Sokirová /JA/, Diana Švedová /ŠE/, Laura Uhliarová /BT/, Filip Visocký /KZ/ a vychovávateľka A. Šemorádiková