+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skŠtudentská kvapka krvi

 

Dňa 25.10.2011 sa uskutočnila humanitná akcia, vyhlásená Červeným krížom.  Zapojilo sa do nej 9 žiakov, z ktorých 6 žiaci sa stali úspešnými darcami krvi. Krv darovali aj traja dospelí.

Ďalší žiaci, hlavne zo SZŠ, darovali svoju krv jednotlivo alebo za svoju školu. Akcia úspešne splnila svoj cieľ - motivovať žiakov v humanitnej oblasti, mať pozitívny prístup k ľuďom, ktorí potrebujú pomoc.

Žiaci – darcovia, boli dňa 30.11.2011 na členskej schôdzi MS SČK za svoj čin odmenení formou  verejného poďakovania ďakovným listom a čokoládou : Denisa Zahorčáková /ZA/, Juraj Kirnag / KO/, Patrik Galajda /HU/, , Stanislav Kachman /HU/ Dávid Vysoký /HO/, Ivan Kindja / HO/ a zamestnanci ŠI Edita Vysloužilová, Anna Šemorádiková, Ing. Marián Kováč.

Organizátori akcie : vedúca – Anna Šemorádiková a Ing. Marián Kováč