+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skŠtudentská kvapka krvi

V dňoch 2. – 20. novembra 2009 organizoval Slovenský červený kríž už 15. ročník kampane Študentská kvapka krvi, ktorá podporuje bezpríspevkové darcovstvo krvi. Spomenutá humanitná akcia má v našom  Školskom internáte už svoju tradíciu. Pani vychovávateľka Anna Šemoradíková, deväťnásobná darkyňa krvi, už niekoľko rokov úspešne motivuje žiakov k pozitívnemu prístupu v oblasti humanitnej oblasti. Darcovia, žiaci Patrik Bokšanský, František Juhász, Mário Jedinák, Soňa Krupajová a Nikola  Kandravá, boli za svoj hrdinský čin odmenení formou verejného poďakovania v časopise ŠI Spoločne. Nesmieme zabudnúť vysloviť pochvalu aj ďalšiemu dlhoročnému darcovi krvi – pánovi vychovávateľovi Kováčovi.