+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skDEŇ BEZ CIGARETY

Dňa 22.11.2016 sa v našom ŠI uskutočnila preventívno - informačná akcia v rámci prevencie a eliminácie sociálnopatologických javov v našom internáte “Deň bez cigarety – Vymeň cigaretu za ovocie“. Ako už samotný názov naznačuje, cieľom tejto akcie bolo preventívne pôsobenie na žiakov – fajčiarov tým, že koordinátori prevencie spolu s referentmi prevencie ŠI a žiakmi, ponúkali študentom symbolicky ovocie – jablká, banány a mandarínky na výmenu za cigaretu. Cieľom akcie bolo povzbudiť študentov – fajčiarov, k osobnej účasti na tejto akcii a k zamysleniu sa nad negatívnymi vplyvmi fajčenia pre ich zdravie. Zo strany koordinátorov boli vyzvaní k prehodnoteniu tohto sociálnopatologického javu v ich živote a povzbudení k zanechaniu tohto zlozvyku alebo aspoň k jeho postupnému obmedzovaniu. Akcia splnila svoj preventívno-informačný cieľ. Rozdalo sa všetko ovocie a zúčastnila sa v nej, či už aktívne alebo pasívne, väčšina žiakov – fajčiarov, bývajúcich v našom ŠI.

Dňa 24.11.2016 v našom  ŠI bola odvysielaná rozhlasová relácia „ Škodlivosť fajčenia“ v rámci Týždňa boja proti drogám. V relácii boli žiaci informovaní o rizikách spojených s fajčením či už pre aktívnych fajčiarov, ale aj pre pasívnych, ktorí sa pohybujú v takomto prostredí. Fakty boli predostreté na základe serióznych výskumoch v oblasti medicíny a zdravotníctva. Žiakom sa podali informácie o škodlivosti fajčenia pre ľudský organizmus a zároveň boli motivovaní k zdravému životnému štýlu.

Organizátori akcie : Mgr. E. Samborová a Mgr. P. Imrich


Stop drogám vlastnou rukou

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.