+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skSúťaž o putovný pohár majsterky ŠI v stolnom tenise pre šk.r.2014/2015

Do súťaže sa  prihlásilo 7 dievčat z rôznych VS.  Po rozdelení do skupín  žiačky

odohrali v 1.stupni vzájomné skupinové zápasy v miestnostiach  pre stolný tenis      

č. 610  a  č. 710.

Víťazky skupín postúpili do 2.stupňa , kde vzájomné zápasy v  KO systéme určili

nasledovné poradie : 1.miesto -  Nikola Fedurcová ( 13.VS ),

                                       2.miesto -  Kristína Lipovská ( 14.VS ),

                                       3.miesto -  Michaela Luptáková ( 14.VS ).

Cieľ akcie bol splnený , žiačky predviedli športové a pohybové aktivity v konfrontácii

so žiačkami iných výchovných skupín. Víťaznej  hráčke Nikole Fedurcovej   z 13.VS

pani   vychovávateľky  Havajovej bol odovzdaný   putovný pohár, nakoľko už tretíkrát

na tomto turnaji  zvíťazila. Hráčky na  prvých troch miestach získali darček  a všetky

zúčastnené hráčky potešila  sladká odmena.

                                          

 V Košiciach, dňa 4.5.2015                                                   Ing. Mária  Karoľová

Stolný tenis dievčat

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.