+421 055 643 56 88
simedke@simedke.sk Srdce pre Teba

14. februára 2017 v miestnosti č. 310 sa uskutočnila už tradičná súťaž SRDCE PRE TEBA.  Zúčastnilo sa jej 44 žiakov zo všetkých výchovných skupín. Žiaci ručne pripravovali srdiečka z výkresov a obrazy so symbolikou zaľúbených. Pri práci použili farebné papiere, výkresy, suchý pastel, temperové a vodové farby, modelovaciu hlinu, kvety, rôzne farebné stuhy a ozdobné nite. Všetci žiaci do toho zapojili svoju vlastnú tvorivú fantáziu v podobe valentínskeho srdiečka.

Prvé miesto získali žiačky K. Shekhter a S. Serbáková z 1.výchovnej skupiny, 2. miesto získala  T. Vielkievičová z 10.vých. skupiny a 3. miesto získali R. Sejnová a J. Jalčová zo 6.VS. Všetci zúčastnení žiaci dostali sladkú odmenu.

Organizátorka súťaže : p. Emília Bodnárová

Srdce pre Teba

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.