+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skVyhodnotenie  súťaže „Srdce pre Teba“

 

Na súťaži sa zúčastnilo 36 žiakov zo všetkých vých. skupín. Žiaci ručne pripravovali srdiečka z výkresov a obrazy so symbolikou zaľúbených. Pri práci použili farebné papiere, výkresy, suchý pastel, temperové a vodové farby, modelovaciu hlinu, kvety, rôzne farebné stuhy a ozdobné nite.

Všetci žiaci do toho zapojili svoju vlastnú tvorivú fantáziu v podobe valentínskeho srdiečka.

Prvé miesto získala žiačka Majorčíková D. z 8. výchovnej skupiny, 2. miesto získali  Horvátová A. z 3. vých. skupiny a Horvátová M. z 1. výchovnej skupiny a 3. miesto získala Poradová Ž. z 1. vých. skupiny.

Všetci zúčastnení žiaci dostali sladkú odmenu.

 

 

V Košiciach  16. 02. 2015                                     Emília Bodnárová

                                                                                 vychovávateľka