+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skVyhodnotenie podujatia

Srdce pre Teba“

Termín konania:     13.02.2014

Miesto konania:     Jedáleň ŠI

Zodpovedá:              Emília Bodnárova

Cieľ akcie:                   Utužovanie dobrých medziľudských vzťahov

Forma súťaže:           Výtvarné stvárnenie symbolu sviatku Valentína

Ceny:                                   Valentínske ,,Milka´´ čokolády a ,,Študentské pečate´´          

Priebeh súťaže:

Na súťaži sa zúčastnilo 76 žiakov zo všetkých výchovných skupín. Žiaci ručne pripravovali srdiečka z výkresov a obrazy so symbolikou zaľúbených. Pri práci použili farebné papiere, výkresy, suchý pastel, temperové a vodové farby, modelovaciu hlinu, kvety, rôzne farebné stuhy a ozdobné nite. Žiačky z prvej výchovnej skupiny, Bianka a Patrícia Czetöová,  pripravili pečenú valentínsku tortu.

Všetci žiaci do toho zapojili svoju vlastnú tvorivú fantáziu v podobe valentínskeho srdiečka.

Prvé miesto získala valentínska torta, ktorú piekli a zdobili žiačky z 1. výchovnej skupiny Patrícia a Bianka Czetöová, 2. miesto získala živá Valentínka, ktorú stvárnila žiačka 2. výchovnej skupiny Liliana Podvojská a na výtvarnej spolupráci sa zúčastnili M.Biláková, D.Stoláriková, M.Karafová a T.Peťovská, 3. miesto získali dievčatá  9. výchovnej skupiny Pavlovčáková a Čahojová, ktoré zhotovili valentínske ruže zo servítok.

Všetci zúčastnení žiaci dostali sladkú odmenu.

 

V Košiciach  13.02.2014                                                             Emília Bodnárová

                                                                                                         vychovávateľka

Srdce pre Teba

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.