+421 055 643 56 88
simedke@simedke.sk



 Vyhodnotenie podujatia

„Srdce pre Teba“

Termín konania:     24.2.2013

Miesto konania:     študovňa 3. poschodie, č. 310

Zodpovedá:             Emília Bodnárova

Cieľ akcie:               Utužovanie dobrých medziľudských vzťahov

Forma súťaže:        Výtvarné stvárnenie symbolu sviatku Valentína

Porota:                      Emília Bodnárová a 3 žiačky

Ceny:                         Valentínske čokoládové srdiečka       

 

Priebeh súťaže:

Na súťaži sa zúčastnilo 25 žiakov zo všetkých    vých.skupín. Žiaci ručne pripravovali srdiečka z výkresov a obrazy so symbolikou zaľúbených. Pri práci použili farebné papiere, výkresy, suchý pastel, temperové a vodové farby, modelovaciu hlinu, kvety, rôzne farebné stuhy a ozdobné nite.

Všetci žiaci do toho zapojili svoju vlastnú tvorivú fantáziu v podobe valentínskeho srdiečka.

Prvé miesto získala žiačka Gabriela Kyseľová z 1. výchovnej skupiny, 2. miesto získal  : Tomáš Guláš z 21. výchovnej skupiny, a 3. miesto získala Gabriela Holíková a Valéria Tótoková z 7. výchovnej skupiny.

Všetci zúčastnení žiaci dostali sladkú odmenu.

 

 

V Košiciach  24.2.2013 Emília Bodnárová

                                                                                                          vychovávateľka

 

Srdce pre Teba

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.