+421 055 643 56 88
simedke@simedke.sk„Srdce pre Teba“

22. február 2011 bol výnimočný na našom ŠI tým, že prebehla výtvarná súťaž stvárnenia symbolu sviatku sv. Valentína. Súťaže sa  zúčastnilo 25 žiakov zo všetkých    výchovných skupín. Žiaci ručne pripravovali srdiečka z výkresov a obrazy so symbolikou zaľúbených. Pri práci použili farebné papiere, výkresy, suchý pastel, temperové a vodové farby, modelovaciu hlinu, kvety, rôzne farebné stuhy a ozdobné nite.

Všetci žiaci do toho zapojili svoju vlastnú tvorivú fantáziu v podobe valentínskeho srdiečka.

Porotu tvorila p. Bodnárová a 3 žiačky a  určili nasledovné poradie :

1. miesto : Júlia Horvátová a Jana Katingerová z 2. výchovnej skupiny

2. miesto : Martina Kišíková z 5. výchovnej skupiny

3. miesto : Silvia Magurová  z 9. výchovnej skupiny.

Všetci zúčastnení žiaci dostali valentínske čokoládové srdiečka.

Súťaž pripravila a zorganizovala p. Emília Bodnárová.