+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skSlávnostné otvorenie školského roka 2011/12 sa uskutočnilo v priestoroch pred ŠI za účasti vedenia, vychovávateľov a žiakov. Na začiatku odznela štátna hymna a po nej riaditeľka ŠI p. Ing. Melánia Konečná vo svojom príhovore privítala najmä žiakov 1.ročníka a popriala všetkým veľa osobných, pracovných aj študijných úspechov. K dôstojnému otvoreniu nového školského roka prispeli krátkym programom aj 2 žiaci, Martin Bertič, žiak 4.ročníka konzervatória, zahral na gitare skladbu z filmu Piráti z Karibiku a žiačka 1. ročníka, Kristína Sláviková zarecitovala báseň „Učiteľom“.