+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skSlávnostné otvorenie školského roka 2012/13 sa uskutočnilo v priestoroch pred ŠI za účasti vedenia, vychovávateľov a žiakov. Na začiatku odznela štátna hymna a po nej riaditeľka ŠI p. Ing. Melánia Konečná vo svojom príhovore privítala najmä žiakov 1.ročníka a popriala všetkým veľa osobných, pracovných aj štúdijných úspechov. K dôstojnému otvoreniu nového školského roka prispeli krátkym programom aj 3 žiaci. Ivana Migová, žiačka 3.ročníka konzervatória, zaspievala pieseň M. Gombitovej „Vyznanie“ a Mária Lovásová, tiež žiačka 3. ročníka, pieseň od K. Knechtovej „Spomaľ“. Lenka Havrilová, žiačka 2. roč. Gymnázium Park mládeže, zarecitovala báseň Petra Kseňáka „Otvor sa“.