+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skSedem divov Košíc

Dňa 24. 10. 2011 sa konala celointernátna akcia „Sedem divov Košíc“ – pešia tematická potulka so sprievodcom PhDr. Milanom Kolcunom. Cieľom akcie bolo učiť sa vnímať historické a kultúrne hodnoty, získavať informácie o kultúrnych pamiatkach v mieste svojho štúdia, posilniť hrdosť k národnej a štátnej príslušnosti. Akcie sa zúčastnilo 60 žiakov aj s p. vychovávateľkami, p. Karoľovou, Hockickovou a Gačkovou. Za organizáciu, prípravu a priebeh akcie zodpovedala p. D. Lacová.