+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skROZLÚČKA S MATURANTMI

Desiateho mája dvetisícsedemnásť sa v Školskom internáte, Medická dva v Košiciach rozlúčili maturanti s dočasným „domovom“ , v ktorom prežili možno najzaujímavejšie /aspoň niektorí / rôčky života. Prišli ešte ako deti a  odchádzajú ako dospelí a krásni mladí ľudia.

Slávnostná rozlúčka s maturantmi je už tradičná udalosť, keď sa maturanti lúčia s ŠI, so svojimi vychovávateľmi a všetkými zamestnancami. Všetky ďakovné príhovory či už od p. riaditeľky Ing. M. Konečnej, predsedu RZ Petra Bollu alebo Nikolety Ranosztayovej za študentov, rekapitulovali obdobie, ktoré tu naši maturanti strávili. Niektorí maturanti, ktorí celé štyri roky usilovne pracovali, boli odmenení knižnou publikáciou. Kultúrny program spestril a obohatil celú slávnosť. Zostali nám krásne spomienky a fotky, na ktorých boli naši maturanti fakt úžasní. Tak dovidenia a úspešný a šťastný život želáme.

Za akciu zodpovedná : Mgr. Ľ. Havajová

Rozlúčka s maturantmi 2017

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.