+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skROZLÚČKA   S MATURANTMI 

Miesto:  ŠJ v ŠI

Účasť:  150 žiakov  spolu všetkých 170

11. mája 2016 sme sa  v našom internáte slávnostne lúčili s maturantmi.

Toto spoločenské podujatie si dáva za úlohu vyprevadiť a rozlúčiť sa s našimi maturantmi, ktorí tu prežili štyri alebo päť rokov. Ako povedala pani riaditeľka Ing. Melánia Konečná v príhovore, krásne, ale aj náročné roky...

Moderátorkami večera boli Mária Černejová a Patrícia Jurenková.  Gaudeámus Igitur nám zaspievali  dievčatá pod vedením PaedDr. D. Januchovej . Nasledovalo privítanie vedenia ŠI, hostí, vychovávateľov, účinkujúcich a hlavne našich maturantov.

Tanečná skupina v zložení S. Bocáková, M. Kubincová, D. Zeleňáková a Jakub Sim nám predviedli tanec „ Run boy run“.

Naposledy sa maturantom prihovoril aj predseda RZ Ferdinand Eštok.

D. Ronďoš  /klávesy/ a S. Abdali / spev/ zaujali prítomných svojim vystúpením.

Veľmi dojemne sa za všetkých maturantov rozlúčila aj predsedkyňa  Žiackej rady J. Ilčinová. Poďakovala sa vedeniu, vychovávateľom a všetkým za „krásny pobyt v ŠI“.

Slávnostne vyzdobená sála, krásne upravené maturantky, maturanti a atmosféra lúčenia  pedagógom pri odovzdávaní kytíc zarosila oči.

Výhercovia  súťaže Najtalent ŠI,P. Gáč a M. Hadžurík, navodili veselšiu náladu a dievčatá spozorneli.

Večer patril nielen zábave a spomienkam, ale aj odmenám pre maturantov, ktorí si to zaslúžili. Krásne knihy s venovaním odovzdávala pani riaditeľka Ing. Melánia Konečná.

Nasledovala slávnostná večera a počas nej nám muzicírovali M. Hadžurík a S. Abdali.

Tento krásny večer sa skončil, no spomienky ostanú. Nech sa Vám darí milí maturanti.

Zodpovedná za akciu : Mgr. Ľ. Havajová

Rozlúčka s maturantmi 2016

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.