+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skROZLÚČKA S MATURANTMI

5. 5. 2015 sme sa ako každý rok lúčili s našimi maturantmi. Slávnostná

rozlúčka sa začala hymnou maturantov  Gaudeámus igitur  v podaní  ThDr. D.

Porubca, M. Kohlšovskej, A. Kostovčákovej, K. Palušákovej, Z. Frankovičovej      

Pre maturantov vyrobila krásne darčeky Simona Vasilková, boli to záložky do

kníh s citátmi Oscara Wilda.

 V krásne vyzdobenej miestnosti nás privítali a celým podujatím sprevádzali 

žiačky J. Ilčinová a K. Sekeráková. Nasledovalo privítanie vedenia ŠI, hostí,

vychovávateľov, účinkujúcich a hlavne našich maturantov. Po slávnostnom príhovore

p. riaditeľky Ing. Melánii Konečnej nám  zatancoval  J. Hamara so svojou partnerkou

K. Lichvárovou   sambu a rumbu. Moderná gymnastka K. Čatáryová spestrila

program cvičením so stuhou.  Za rodičov sa prihovoril člen Rady školy p. Ing.

Krupský, ktorý citlivými slovami zaželal maturantom veľa úspechov hlavne pri

skladaní skúšok  dospelosti. T. Gerzaničová  zaspievala krásnu pieseň od V.

Špinarovej  „Lúčenie“ .  Za maturantov sa poďakovala P. Balogová  originálnym

a úprimným spôsobom. V podaní skvelej speváčky M. Kohlšovskej sme si vypočuli

peknú pesničku a študenti sa odvďačili svojím vychovávateľom kvetinami. Spevácke

zoskupenie ThDr. D. Porubca zaspievalo viachlasne niekoľko piesní.

Za Žiacku radu sa prihovorila N. Juhaziová a V. Bujko. Knižné odmeny

s venovaním odovzdala p. riaditeľka Ing. M. Konečná a Ing. Krupský maturantom,

ktorí usilovne pracovali v ŠI.

Nasledovalo vystúpenie študentov Konzervatória Timonova:  D. Štrunc –

„Maľované na cimbal“ v podaní T. Gubovej - klavírny  sprievod Mgr. art. D.

Kačmárová. Pablo de Sarasate – „Cigánske melódie“ odzneli v podaní Š. Tekáča.

Klavírny sprievod Mgr. art. D. Kačmárová.  Tanečná choreografia  žiačok 2. ročníka 

Konzervatória Timonova    pod vedením Bc. Z. Weissovej mala názov – „Zmätok

Zaujalo tiež skvelé vystúpenie saxafonistov – boli to miniatúrky Scotta Joplina

v podaní A. Kačmárovej, M. Kostára a T. Cvengroša. Žiačky P. Veltyová a T. Cichá

zaspievali pieseň z vlastnej tvorby „Slnečné rána“ - klavírny sprievod J. Hudáčková.

Čakanie na večeru spríjemnila A. Michalčíková skladbou z filmu Secret Garden -

klavírny sprievod M. Varga.

Program ukončili svižným tanečným vystúpením žiačky Konzervatória

Exnárova - skupina „ER Sambo“.

Každý rok sa lúčime s našimi maturantmi a každý rok sa v nás striedajú pocity

radosti aj smútku. Niečo sa končí a iné začína.  Preto našim maturantom želáme 

úspešné a šťastné vykročenie do „dospelosti“.

Koordinátorka slávnosti : Mgr. Ľ. Havajová

Rozlúčka s maturantmi

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.